Evert Roelof en de slag bij
Waterloo; gebruikte bronnen.


Literature and resources used to write the
book "Evert Roelof and the battle of Waterloo


This chapter is only available in Dutch, but the books are readably in any language. It's about the literature and resources used to write the book "Evert Roelof and the battle of Waterloo".


Hieronder is een opsomming gegeven van alle gebruikte bronnen voor het boek "Evert Roelof en de slag bij Waterloo". We hebben het hier opgenomen omdat het mogelijk van nut kan zijn voor andere onderzoekers.


Click here for literature list.