DatabasesKlik hier voor een volledig overzicht van alle soldaten van de Van Bijlandt brigade.
Hieronder staan ook nog de overzichten per bataljon.

Denkt u dat u familie bent van één van de soldaten? Stuur dan meteen een email!

FAQ's: Met het overzetten van oude geschriften naar het digitale tijdperk komen we soms problemen tegen.
Klik hier voor tips als u uw familienaam niet meteen vind, of als er vragen zijn over datums etc.

Denk je dat jij familie hebt die vroeger bij het 8st bataljon Nationale Militie zat?
Do you think you could have family that served in the 8th militia? Click the following link.
Kijk snel in onze namen database of je familienaam voorkomt!


Denk je dat jij familie hebt die vroeger bij het 5de bataljon Nationale Militie zat?
Do you think you could have family that served in the 5th militia? Click the following link.
Kijk snel in onze namen database of je familienaam voorkomt!


Denk je dat jij familie hebt die vroeger bij het 7de bataljon Zuid-Nederlandse Linie zat?
Do you think you could have family that served in the 7th Line? Click the following link.
Kijk snel in onze namen database of je familienaam voorkomt!


Denk je dat jij familie hebt die vroeger bij het 7de bataljon Nationale Militie zat?
Do you think you could have family that served in the 7th Militia? Click the following link.
Kijk snel in onze namen database of je familienaam voorkomt!


Denk je dat jij familie hebt die vroeger bij het 27ste Jagers zat?
Do you think you could have family that served in the 27th Jager? Click the following link.
Kijk snel in onze namen database of je familienaam voorkomt!